Splošni pogoji

Namen splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine Trior d.o.o. je jasno definirati prodajne pogoje med prodajalcem in vsakokratnim kupcem ter določiti delovanje spletne trgovine Trior d.o.o.. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup na spletni strani Trior d.o.o., ne glede na to, ali gre za fizično osebo/potrošnika ali ne.

Ti splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike te spletne strani.

Z uporabo te spletne strani in z registracijo v spletno trgovino Trior d.o.o. uporabnik sprejema splošne pogoje poslovanja spletne trgovine Trior d.o.o. in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Če se s temi pogoji ne strinja, prodajalec predlaga, naj kupec spletne trgovine Trior d.o.o. ne uporablja.

Upravljavec spletne trgovine Trior d.o.o. je podjetje: Trior d.o.o. , davčna št. SI72388277, matična št. 7125348000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Trior d.o.o., pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Lahko se kadarkoli dopolnijo ali spremenijo, zato naj kupec le-te prebere ob vsakem nakupu. Vsaka dopolnjena ali spremenjena verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine Trior d.o.o. se datira, in na podlagi tega za posamezno naročilo velja tista verzija splošnih pogojev poslovanja, ki je bila objavljena v času oddaje naročila.